Juelsminde Fjernvarme starter som en forening med det eneste formål at få etableret fjernvarme i Juelsminde.


Alle personerne er frivillige og arbejder ulønnet.


Foreningen "Juelsminde Fjernvarme" har ingen midler, hvorfor vi håber, at borgerne ser positivt på, at vi kunne få brug for midler til mindre omkostninger i forbindelse med arbejdet.


Arbejdet i foreningen er opdelt i


Arbejdsgruppe:

Der tager vare på alle problemstillingerne i forbindelse med etablering af fjernvarmen.

Dette kan delegeres ud til andre grupper.


Ambassadører:

Der varetager kommunikationen til borgerne. Stemme dørklokker om du vil.


Øvrige:

Der kan træde til når der er brug for det.


Juelsminde Visionsråd:

Repræsenterer Juelsminde Visionsråd.


Løsning Fjernvarme:

Fjernvarme selskabet der vil hjælpe os igennem hele processen, og senere vil være vores varmeleverandør.


Forretningsudvalget:

Driver processen igennem fra start til slut.

BESTYRELSE

Erik Gudbjerg, Formand 

Axel Klæsøe, Salg, formidling 

Olav Tornøe, Kasserer, økonomi

Kurt Jensen, Sekretær


ARBEJDSGRUPPE

Ole Bæk

Steen Nielsen

Robert Byriel Riedel

Morten Degnbol (IT)


AMBASSADØRER

Torben Rasmussen

PalleJakobsen

Lise Steffensen

Peter Netuka

Frank Lesemann

Jens Lykkegaard Petersen

Ole Juul Nielsen

Jens Mortensen

Poul Hansen


ØVRIGE

Viggo Mortensen

Torben Stengaard

Jonna Møller

Henning

Niels Burchardt

Knud Skov


JUELSMINDE VISIONSRÅD

Finn Kristensen

Hans Jørgen Sandgaard

Kenneth Kristensen


LØSNING FJERNVARME

Esben Legard Iversen

MAIL

gudbjerg@yourenergy.dk

axel.klaesoe@gmail.com

mmot@mail.tele.dk

biltest@gmail.combaek@jafnet.dk

stenil@ncc.dk

robert@riedel.dk

mdegnbol@gmail.combrittatorben@icloud.com

bentegronborgjakobsen@gmail.com

henninglise@hotmail.com

peternetuka@hotmail.com

ullaogfrank@gmail.com

jenshosbymark@hotmail.com

niel011@googlemail.com

jens75694717@gmail.com

poul.hansen2@me.comaltair@privat.dk

stengaardtorben@gmail.com

kirkevej15@icloud.com

haasgroup@gmail.com

-

-finnkristensen7130@gmail.com

hjs@sandgaard-holding.dk

kenneth.glud.kristensen@gmail.comeli@losningfjernvarme.dk