Kollektiv fjernvarme er sagen

Følg med i hvad der sker hos Juelsminde Fjernvarme

24-11-2023  -  Fremdrift i projekt ” Fjernvarme i Juelsminde – Klakring”

Juelsmindehalvøens Almene Boligselskab af 1946 (JAB) bestyrelse har afholdt møde med Løsning Fjernvarme, Hedensted kommune og Juelsminde-Klakring Fjernvarme.


Direktør Henrik Alleslev (JAB) kan herefter bekræfte, at et flertal i boligforeningens bestyrelse anbefaler, at JAB tislutter sig Juelsminde – Klakring igangværende fjernvarme projekt.

Formand for JAB, Niels Cramer udtaler, at der i bestyrelsen ligger mange grundige overvejelser og drøftelser bagved beslutningen, da den fremtidige varmeforsyning, har stor økonomisk og driftsmæssig betydning for beboerne i vores lejligheder.
Det mener vi sikres bedst ved at være med i fællesskabet og tilslutte os Juelsminde-Klakring Fjernvarme.


Juelsminde-Klakring Fjernvarme ser meget positivt på, at Juelsmindehalvøens største almene boligselskab støtter op om det kommende fjernvarmeprojekt, som vil skaffe klimavenlig varme til byen.


Dialogen fortsætter med de øvrige store aftager, som Hellebjerg Idrætsungdomsskole, Hotel Juelsminde strand og øvrige boligforeninger, samt industrien.


Med denne positive udmelding, er vi nået en vigtig milepæl i vores fælles grønne Fjernvarme projekt, således projekteringen kan færdiggøres, og er klar til ansøgning, når fjernvarmepuljen er fyldt op.02-10-2023 Pressemeddelelse

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen og Borgmester Ole Vind mødtes i dag med repræsentanter fra arbejdsgruppen Juelsminde Fjernvarme.

 

Formålet med besøget var at få en status på fjernvarmeprojektet og hvilke opgaver, der ligger foran, for at sikre en billig og miljøvenlig varmeforsyning i Juelsminde og Klakring.

08-09-2023

Fredag fik alle bag Juelsminde Fjernvarme den stor anerkendelse

fra Hedensted Kommunes Klimaråd med Årets KlimaprisFællesvarme-forkæmpere fra Juelsminde løber med klimapris
 

Axel Klæsøe, Erik Gudbjerg, Kurt Jensen og resten af Juelsminde Fjernvarme yder en utrættelig indsats for at sikre en grønnere, billigere og ikke mindst fælles fjernvarmeløsning i Juelsminde og omegn. Den indsats har skabt så meget opmærksomhed og er så lovende, at Klimarådet i Hedensted Kommune fredag tildelte gruppen en helt ny klimapris for deres engagement.

 

Klimarådets klimaprisen blev for første gang nogensinde uddelt ved festivalen "Naturlig Festival - KNUS Søerne" fredag eftermiddag, hvor formand for Klimarådet, Henrik Narud, kunne overrække prisen til initiativgruppen bag Juelsminde Fjernvarme, som i dagens anledning var repræsenteret af formand Erik Gudbjerg.  


Link til Artikel i Hedensted Avis


KLIMAPRISEN                                                                                          TAKKETALEN


24-08-2023

Status
Mange er interesseret i at høre hvordan det går med vores fjernvarme projekt i Juelsminde, og spørger ind til det.
Status er nu, at vi følger projektplanen, som beskrevet i folderen ” Fjernvarme i Juelsminde og Klakring”

2023 går med projekt beregninger af såvel parcelhuse, som de store aftager – boligforeninger, hotel Juelsminde strand, Hellebjerg Idrætsefterskole og Industri.

Dernæst kommer myndighedsbehandlingen, samt godkendelse af hele projektet og udbud og projektering.

 

17-05-2023  -  VIGTIGT

Til Boligforeninger og Virksomheder i Juelsminde og Klakring
Løsning Fjernvarme meddeler, at torsdag den 1. juni er sidste frist for tilbagemelding på det udsendte materiale vedr. oplysninger samt til / framelding.

Måtte der være spørgsmål hertil, skal man kontakte Løsningfjernvarme a.m.b.a.06-03-2023 Dansk Fjernvarmes Magasin Nr. 2 (2. Marts 2023)


Læs artiklen side 20, for Juelsminde er kommet på Fjernvarme landkortet

"lldsjæle sikrer fjernvarme til Juelsminde"


 

14-03-2023 - Helårs- og sommerhuse beliggende i "Grænselandet"


Axel Klæsøe har haft kontakt med Løsning Fjernvarme herom og fået oplyst følgende.

 

Er der helårs- eller sommerhuse der ligger i ”Grænselandet” ud fra screeningstegningen. Er de velkommen til at blive tilmeldt.

Der bliver oprettet en opsamlings liste.

Prisen for bindende tilmelding er fortsat 71.250 kr. Indtil andet bliver meldt ud fra Løsning fjernvarme.

Vigtigt, man er ikke automatisk garanteret Fjernvarme ved at blive skrevet op på en opsamlingsliste, men vi i at så mange der ønsker Fjernvarme får muligheden.

 

Eks. På Kystvej kunne man tilmelde sig FJV, men Bjørnsknudevej kunne man ikke. (2 veje som ligger i forlængelse af hinanden)

Der ligger en del helårshuse netop på Bjørnsknude vej og sommerhuse.

 

Ovenstående tilmeldings mulighed gælder for hele screeningsområdet.

 

For tilmelding kontakt Axel Klæsøe, og oplys:

Navn  -  Adresse  -  Tlf. nr.  -  Mail adresse

 

Kontakt venligst Axel på mail eller sms

 

FJERNVARME ER FREMTIDEN !

 

Med venlig hilsen

Axel Klæsøe

Tlf. 40640178

axel.klaesoe@gmail.com

 

06-02-2023 Artikel i Horsens Folkeblad


04-02-2023 - SÅ HAR VI DE NØDVENDIGE TILMELDINGER TIL AT GÅ VIDERE MED PROJEKTET


Onsdag d. 1. februar 2023 havde vi møde med Esben Legard Iversen, Løsning Fjernvarme, og det kunne nu glædeligt konstateres, at der er indkommet 1017 bindende tilmeldinger.


Derfor fortsætter Løsning Fjernvarme med næste fase, udarbejdelse af et projektforslag. Derefter skal beregningerne afklares med EVIDA (Staten), samt myndighedsbehandles i Hedensted Kommune.

Det er sandsynligt, at vi kan forvente, at projektet bliver sendt i udbud sidst i 2023, og selve anlægsprojektet starter i 2024.

Det, de tilmeldte har forpligtet sig til, er følgende:   
(05-02-2023 priser rettet til inklusive moms)


 • Tilslutningsbidrag kr. 71.500,- (engangsbetaling) (57.200,- u/m)
 • Abonnement kr. 625,- (Årligt) (500,-u/m)
 • Fast bidrag kr. 31,25/m2 (til dækning af de faste omkostninger) (25,- u/m)
 • Variabelt bidrag kr. 387,50,-/MWh (er sat ca. kr. 100,-/MWh over produktionsomkostningerne) (310,- u/m)
 • Såfremt varmeproduktionsomkostningerne er højere, skal det variable bidrag øges tilsvarende, plus et tillæg til øgede omkostninger til varmetab.
 • Alle fremhævede priser er inklusiv moms.


De nævnte priser er for en "Fjernvarme Standard" installation, hvilket er rørføring frem til sokkel/ydervæg.


Fjernvarme Plus:

For en pris af kr. 2.700,- inklusiv moms (Årligt) (2.160,- u/m), kan man få lavet den totale installation, bestående af fjernvarmeveksler (varme og brugsvand), indvendig rørføring til fjernvarmeveksler, samt demontering af eksisterende gasfyr/oliefyr/træpillefyr og bortskaffelse.


De kr. 20.000,- pr. tilmeldte, som kan modtages fra Staten, er indregnet i ovennævnte prismodel.


Det er blevet understeget af Løsning Fjernvarme, at såfremt ovennævnte priser vil variere mere end 10%, skal alle tilmeldte spørges, om de stadig vil tilslutte sig fjernvarmen.


Nu er vi forhåbentlig på sporet af et fjernvarmeværk i Juelsminde, og kan begynde at entrere med erhvervskunder og ydermere finde virksomheder med spildvarme.


Blot for at I kan danne jer et indtryk af, hvordan vores fjernvarmeværk kunne komme til at se ud, er der vist et par eksempler herunder, dog bliver vores uden skorsten.

Billederne er fra forskellige installationer foretaget af Fenagy A/S.

Screening af etablering af fjernvarme i Juelsminde

På vegne af Løsning Fjernvarme har DFP udarbejdet en analyse, som belyser muligheden for at forsyne Juelsminde med Fjernvarme.

Resultatet af denne analyse/screening kan ses i følgende dokumenter:

 Tilmelding til Fjernvarmen gøres på Løsning Fjernvarmes hjemmeside


Tryk/dobbeltklik på billedet og du bliver ledt hen til

den rette side på Løsning Fjernvarmes hjemmeside.


Tilsyneladende har der være vanskeligheder med at

blive registreret/ finde sin adresse.


Kontakt Løsning Fjernvarme direkte såfremt du ikke kan lade dig registrere.

Driftsleder Esben Legard Iversen - telefon 7565 1155 - mail eli@losningfjernvarme.dk


18-01-2023  - Bolius i DR1 Aftenshowet

I onsdags på DR1 Aftenshowet præsenterede fagekspert hos VidencenterBolius Henrik Bisp en undersøgelse, der viser en 130 m2 boligs varmeomkostningerne med forskellige opvarmningsformer.

Undersøgelsen er foretaget på grundlag af de seneste gennemsnitspriser for et parcelhus på 130 m2 inklusiv varmt brugsvand, oplyst af fjernvarmeværkerne op imod de gennemsnitlige omkostninger for luft til vand varmepumpe, naturgas, olifyr og elvarme.


Det må pointeres, at det er et simpelt gennemsnit, hvorfor der ikke er taget hensyn til husets alder, antal personer i familien, isoleringsmæssige tilstand af huset eller den enkelte varmekilders effektivitet.

De oplyste omkostninger er:

 • 13.041,30 kr. for fjernvarme
 • 16.986,71 kr. for luft/vand varmepumpe
 • 29.291,25 kr. for gasfyr
 • 26.475,30 kr. for oliefyr
 • 53.508,13 kr. for elvarme


Der er ikke i de oplyste priser medregnet nogen former for tilslutningsomkostninger, vedligeholdelses omkostninger eller eventuelle udskiftninger.

Der er heller ikke indregnet nogen form for financiering.


Du kender dit årlige forbrug af naturgas, som for hver m3 naturgas giver 10 kWh varme, og så er det nemt for dig, at udregne dine årlige driftsomkostning med fjernvarme.

10-01-2023  - Tilmelding til fjernvarmen inden 1. februar 2023

Tilmelding til Juelsminde Fjernvarme er gået ind i den sidste fase, hvorfor det er vigtigt, at så mange som muligt giver bindende tilsagn til en tilslutning til fjernvarmen.

Der vil altid være nogle spørgsmål, der gerne skulle besvares.

Derfor har vi lavet et "spørgsmål og svar" skema som måske giver jer svar på jeres spørgsmål.


Tryk på dokumentet for at åbne det.

18-12-2022  -  Ny folder - Fjernvarme i Juelsminde og Klakring

Vi bestræber os hele tiden på at opdatere borgerne i Juelsminde og Klakring med seneste nyt på fjernvarme fronten.


Der er derfor udgivet en informationsfolder, der giver oplysninger og svar på de mest relevante emner i forbindelse med tilslutning til fjernvarmen.
Du kan læse folderen med dette link.
Efter det afholdte Borgermøde har Løsning Fjernvarme genberegnet de omkostninger, som borgerne vil blive pålagt ved en tilslutning til det kommende fjernvarmenet.


Tilslutningsbidrag for en privat stikledning er Kr. 71.250,- (inkl.moms)

dette uanset størrelsen af privatboligen.
Alle større stik for erhverv, industri, store boligforeninger etc. beregnes
særskilt.


Tilmeldings perioden med kampagnepriser er gældende fra nu til og
med 31. januar 2023.På Løsning Fjernvarmes hjemmeside kan man tilmelde sin bolig til den kommende fjernvarme i Juelsminde og Klakring med dette link


29. November - Afholdt Borgermøde

Der er stadig stor interesse for fjernvarme i Juelsminde. Ca. 330 borgere var mødt op for at blive informeret om status for Juelsminde Fjernvarme.

Anders Reuss, Juelsminde Kommune og Esben Legard Iversen, fra Løsning Fjernvarme fremlagde arbejdet indtil nu.


Dansk Fjernvarme Projektselskab har foretaget en screening af projektet, som blev forelagt, herunder både fjernvarmens dækningsområde, men også hvilken økonomi den enkelte bruger kan forvente.

Spørgelysten var stor, og der blev svaret på de fleste spørgsmål.


Stemningen var god, hvorfor det må formodes, at vi får fjernvarme i Juelsminde.


Desværre er der stort pres på fjernvarmebranchen, hvorfor vi må forvente, at vi først får fjernvarme  i 2024 - 2026.


Fremadrettet vil der blive udfærdiget et egentligt Projektforslag, som skal godkendes af Hedensted Kommune og Evida (Gas afklaring).

Først derefter kan det egentlige projekterings arbejde og udbud påbegyndes.


Snart vil alle borgere, der vil kunne blive omfattet af fjernvarme, få mulighed for at give et bindende tilsagn, på de økonomiske forudsætninger, der er oplyst i Notatet.

De vil få besked herom via E-boks fra Hedensted Kommune.


Projektets samlede økonomi kan ses med dette link

Tegningen af dækningsområdet kan downloades med dette link


Hele konverteringsforløbet fra gas til fjernvarme kan læses i Dansk Fjernvarmes publikation "Konverteringsprocesser fra A til Z" 


21. November - Indkaldelse til Borgermøde

Vi inviterer til Borgermøde tirsdag den 29. november kl. 19:00, hvor vi vil give jer en opdatering på vores arbejde indtil nu.

STATUS - 6. oktober

Den 6. oktober fik bestyrelsen besked fra Løsning Fjernvarme, at vi kan forvente, at beregningerne er færdige medio november.

Derefter vil vi så have nogle priser på hvad fjernvarme i Juelsminde vil koste i udgangspunktet.


Så næste store skridt i processen er at vi - sammen med Hedensted Kommune og Løsning Fjernvarme - vil invitere til et nyt borgermøde i hallen, hvor resultatet af beregningerne vil blive præsenteret
for Juelsminde borgerne.


Inden borgermødet er det rigtigt vigtigt, at vores ambassadører - bliver klædt godt på til det forestående formidlings/salgsarbejde. De vil derfor blive inviteret til et orienteringsmøde, hvor de vil blive opdateret med det sidste nye, vi har brug for til "salgsarbejdet" i marken.


Når Juelsminde borgerne er orienteret - enten på eget initiativ, eller ved “vores” mellemkomst - har de mulighed for en bindende tilmelding på Løsning Fjernvarmes åbne hjemmeside. Der vil komme et “Juelsminde-link” til dette brug senere.


Da det ikke kan forventes at alle - af sig selv - vil tilmelde sig, vil vores Ambassadører, i november og december, besøge borgerne i Juelsminde og Klakring.


Det er jo sådan, at jo flere vi får med, jo billigere bliver det.

Her er det, at vi i bestyrelsen - sammen med vores ambassadører - gerne vil sørge for, at alle borgere bliver kontaktet, og at alle føler sig grundigt informeret til at kunne træffe beslutningen.


Der er endnu ikke taget stilling til, hvor varmecentralen skal placeres, ej heller hvad varmekilden bliver.


Et kvalificeret gæt kunne være noget spildvarme fra industrier og en stor luft/vand varmepumpe.


Det er yderst vigtigt, at Juelsminde får kollektiv fjernvarme, da det er det mest miljørigtige og den mest fleksible varmekilde.

STATUS - 12. August

Der er nu opnået tilsagn fra 62,3% af de potientielle forbrugere, og derfor kan Analysen af bruger-, selskabs- og samfundsøkonomi påbegyndes.

STATUS - 15. August

Så er de første "valgplakater" opsat.

25 stk. er blevet sat op på stategiske steder i Juelsminde

STATUS - 22. august

Vi har nu opnået mere end 70% tilsagn, fra private boliger. Der er endnu ikke kommet tilsagn fra de kommunale ejendomme, og fra de fleste virksomheder i Juelsminde.

Har du endnu ikke meldt din interesse, skal du endelig give dit tilsagn ved at trykke på knappen "Vis din interesse"