TIDSPLAN - Pr. 18-12-2022:

2023 starter med bindende tilmeldinger
2023 myndighedsbehandlinger / godkendelse af hele projektet
2023 udbud og projektering færdiggjort.
2024 opstart af både varmepumpeanlæg og ledningsanlæg
2024 - 2025 Varmepumpeanlæg bygges
2024 - 2026 Etablering af ledningsnet og tilkobling

For at give et billede af hvilken proces vi skal gennem for at nå til målet - Fjernvarme i Juelsminde - har vi herunder  vedhæftet Dansk Fjernvarmes publikation "Konverteringsprojekter fra A til Z", der detaljeret fortæller om hele processen.

En proces der givetvis vil tage mindst "et par år" førend vi er i mål.

Men det starter med at indhente tilsagn fra interesserede potentielle brugere.


Vi er nu nået til processen omkring "Udarbejdelse af Projektforslag og Tilskud"

Tryk på billedet og du får mulighed for at læse hele dokumentet.